Introducere 
Societatea HANSA-FLEX ROMANIA SRL, cu sediul in Loc. Pantelimon, DN3, KM 13+636, Judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/880/2003, CUI RO6597545, reprezentata legal de Dl. Nicolae Tasu in calitate de Director General, e-mail office@hansa-flex.ro, telefon (021) 315 59 37, fax (021) 315 59 36, functioneaza în conformitate cu legile din România, respecta confidentialitatea datelor personale furnizate de persoanele vizate si se angajeaza sa o protejeze prin respectarea prezentei Politici de confidentialitate.

 

Societatea este operator în ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în sensul Regulamentului UE 2016/679 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (Regulamentul General privind Protectia Datelor).

Prezenta Politica de confidentialitate descrie informatiile cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastra sau pe care le furnizati www.hansa-flex.ro („Site-ul” nostru) si modul în care aceste informatii pot fi utilizate sau divulgate de noi.

 

Politica noastra de confidentialitate nu se aplica informatiilor colectate de pe orice site tert care poate avea un link catre sau este accesibil de pe Site-ul nostru.

Va rugam sa cititi cu atentie urmatoarele aspecte pentru a întelege politicile si practicile noastre cu privire la informatiile dumneavoastra cu caracter personal si modul în care le vom trata.

 

Informatiile pe care le colectam despre dumneavoastra 
Colectam mai multe tipuri de informatii de la si despre utilizatorii Site-ului nostru, inclusiv, de exemplu:

Detalii de utilizare, adrese IP, cookie-uri si alte tehnologii

Utilizarea informatiilor 
Utilizam informatiile pe care le colectam despre dumneavoastra sau pe care ni le furnizati dumneavoastra, inclusiv date cu caracter personal, în urmatoarele scopuri:

Divulgarea informatiilor dumneavoastra 
Putem divulga informatiile cu caracter personal pe care le obtinem prin intermediul acestui Site catre terti pentru:

Drepturile de care beneficiati în legatura cu procesarea datelor dumneavoastra cu caracter personal prevazute de lege, sunt urmatoarele:

Pentru a va exercita aceste drepturi, puteti depune o cerere, semnata si datata la urmatoarea adresa de e-mail: office@hansa-flex.ro.

Durata stocarii 
Vom pastra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru o perioada de timp necesara pentru scopurile indicate în sectiunea „Utilizarea informatiilor”, dar nu mai mult de 2 ani. Dupa ce datele nu vor mai fi necesare pentru aceste scopuri, urmeaza a fi:

Modificari aduse Politicii noastre de confidentialitate 
Politica noastra este sa postam orice modificari pe care le aducem Politicii de confidentialitate pe aceasta pagina. Data ultimei revizuiri a Politicii de confidentialitate este mentionata în partea de sus a paginii. În masura în care vom aduce modificari semnificative acestei Politici de confidentialitate, în special cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, va vom solicita sa reînnoiti acordul cu privire la prezentele Conditii de utilizare, înainte ca aceste modificari sa se aplice efectiv.

 

Sesizari cu privire la Confidentialitate 
În masura în care aveti orice îngrijorare cu privire la confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le procesam, sau doriti sa efectuati o reclamatie legata de confidentialitate, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa office@hansa-flex.ro. Va vom contacta pentru a confirma primirea e-mailului dumneavoastra. Dupa primirea e-mailului dumneavoastra, vom investiga îngrijorarea sau reclamatia transmisa si vom depune toate eforturile sa va furnizam raspunsul nostru într-o durata de timp rezonabila.

 

Date de contact 
Pentru a transmite întrebari sau comentarii legate de Politica de confidentialitate si practicile noastre de confidentialitate, va rugam sa ne contactati la email office@hansa-flex.ro.